Geoløb

Geoløb kan bruges som en brain break i ethvert fag, men egner sig især til geografi. Aktiviteten kan laves både inde og ude, sidstnævnte er oplagt, hvis man vil have eleverne til at bevæge sig over længere afstande.

For at komme i gang skal du udskrive en Geoløb aktivitet, fx Stater i Amerika, som er gratis. Husk at printe i A3 størrelse. Når de trykte materialer er klar, skal du placere et tomt kort på en væg eller et bord, svarende til antallet af grupper, der deltager. Uddel derefter et udfyldt kort til hver gruppe. Hver deltager, i hver gruppe, skiftes til at undersøge kortet og huske de steder og oplysninger de skal skrive på det tomme kort, som er længere væk. Hvis de glemmer information eller lokation, må de løbe tilbage for at genopfriske hukommelsen, før de atter vender tilbage for at skrive det ned. Når de er færdige med at skrive den rigtige oplysning ned, vender de tilbage til gruppen, hvorefter den næste person tager en tur med at løbe og skrive. Denne proces fortsættes, indtil hele kortet er udfyldt.

Alternativt kan det også spilles ved at bruge et enkelt tomt kort og opdele deltagerne i forskellige grupper, men denne gang tildele hver gruppe en unik farve at skrive med. Gruppen hvis farve er mest repræsenteret på kortet til sidst, vinder – forudsat at det der står, er korrekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *