Y0 T09573N, K0MM39 DU 1 M0963N?

HV4D 5K39 D39 1 M0963N?

D39 39 ‘P497Y 0HN3 3ND3’ M3D D93NG3N3!

NÅ9H J4… M3N 61D39 KUN 4T K0MM3, HV15 J36 MÅ 7463 3N P163 M3D…

PFF, D37 K0MM39 4N PÅ HV4D HUN H3DD39, D37 39 J0 3N PØL53F357.

HUN H3DD39 M39C3D35.

0K4Y! 37 81LN4VN, H3L7 51KK397, 8493 746 H3ND3 M3D.

P39F3K7, 74K J3PP3, 535 1 M0963N!

SKRIV SOM NORMAL TEKST, HVAD TORSTEN TAGER MED TIL PØLSEFESTEN

Password Verification
monitor stand